"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yel Değirmenleri/Wildmills

Yel değirmenleri, enerji üretmek için rüzgâr gücünden faydalanarak çalışan büyük pervaneli çarklı makinelerdir. Çok eski zamanlardan beri yel değirmenleri, buğday öğütmek ve su pompalamak gibi işler için mekanik güç elde etmekte kullanılmıştır. Hollanda‘da bulunan yel değirmenleri, karayı denizden ayırmak için su pompalamakla görevlidir bu yüzden yel değirmenleri Hollanda için önemlidir.Gelişmekte olan ülkelerde halâ önemli güç kaynağı olmalarına rağmen endüstri bakımından gelişmiş ülkelerde rolleri azalmıştır. Elektrik enerjisi kaynağı olarak kullanılan ilk yel değirmeni 1890 yılında Danimarka‘da yapılmıştır.İlk yel değirmenlerinin 7. yüzyılda İran‘da, daha sonraları Çin ve Avrupa‘ya yayıldıkları eldeki belgelerden anlaşılmaktadır.Büyük çaptaki yel değirmenleri herhangi bir kirlenmeye yol açmazlar,yakıta ihtiyaç duymazlar ve fazla gürültü de çıkarmazlar bu yüzden özellikle ABD ve Hollanda gibi ülkelerde kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir